Projectes actuals

Investigación Europea

La vocació d’AROMICS és internacional. Des del seu inici, l'empresa ha participat en l'establiment d'una estratègia biotecnològica europea per millorar les activitats productives i comercials de les petites i mitjanes empreses.

AROMICS posseeix una extensa experiència en programes europeus sota diferents esquemes de finançament tant de l'actual programa Horizon 2020 com previs programes (FP6 i FP7). AROMICS disposa actualment d'un departament especialitzat en el finançament, la direcció i la gestió dels projectes europeus, que incideix en la competitivitat i la rellevància de l'empresa en l'àmbit comunitari.

La participació activa d’AROMICS en els projectes europeus de R+D, així com la seva afiliació a les diferents plataformes europees permet a l'empresa:

  • Estar a l'avantguarda de la recerca europea.
  • Identificar, millorar i implantar noves tecnologies amb aplicació potencial en l'àrea de la salut (indústria i pràctica clínica).
  • Afavorir la transferència tecnològica.
  • Compartir els costos de la innovació col•laborant amb altres empreses farmacèutiques i biotecnològiques.

L'objectiu d'el projecte és desenvolupar un tractament innovador pel mesotelioma maligne, un càncer rar, agressiu i poc sensible directament relacionat amb l'exposició a l'asbest. L'objectiu general que persegueix el projecte inclou la realització d'estudis preclínics no regulatoris i  la realització d'un assaig clínic en pacients.

(Cofinançat pel programa Horizon 2020 - Unió Europea)

(Cofinançat pel CDTI CDTI a través del programa d'ajudes a PIME amb Segell d'Excel·lència de l'Accelerador de l'EIC d'Horitzó Europa)

METACAN té com a objectiu comprendre com el metabolisme cel·lular pot interferir amb el creixement del tumor, centrant-se també en les interaccions entre el càncer i les cèl·lules immunitàries. Els coneixements adquirits serviran de plataforma per al descobriment de fàrmacs i la millora en el diagnòstic que tenen com a objectiu terapèutic el metabolisme, la inflamació o les respostes immunitàries per al tractament d'una varietat de càncers.

El projecte AMMIC es centra en la implementació d'una plataforma de descobriment i desenvolupament de fàrmacs, des de les primeres etapes fins als assaigs clínics, per accelerar el descobriment de medicaments per a malalties rares (els anomenats medicaments orfes). Altres aspectes com la genòmica, epigenòmica, transcriptòmica i biòpsies líquides també s'aborden dins del projecte, per tal de millorar el diagnòstic i el maneig de les malalties rares, amb especial atenció a les malalties oncològiques pediàtriques.