Online, 31/03/2022 - 31/03/2022

LEADERSHIP4SMES: START-UP PITCHING

LEADERSHIP4SMEs és un projecte finançat per la Unió Europea en l'àmbit del programa Horitzó 2020, que té com a objectiu donar suport a les PIMEs ia les start-ups que desenvolupen tecnologies disruptives per millorar la seva cartera d'IPR i explotar-la per estimular-ne el creixement. El seu objectiu és desenvolupar i validar, juntament amb una comunitat d'experts en propietat intel·lectual, societats de capital risc, experts en transferència de tecnologia i experts en desenvolupament empresarial, un enfocament que permeti a les PIME ia les empreses de nova creació una valoració precisa de propietat intel·lectual