Projectes actuals

Investigación Europea

La vocació d’AROMICS és internacional. Des del seu inici, l'empresa ha participat en l'establiment d'una estratègia biotecnològica europea per millorar les activitats productives i comercials de les petites i mitjanes empreses.

AROMICS posseeix una extensa experiència en programes europeus sota diferents esquemes de finançament tant del 6é com del 7é Programa Marc. AROMICS disposa actualment d'un departament especialitzat en el finançament, la direcció i la gestió dels projectes europeus, que incideix en la competitivitat i la rellevància de l'empresa en l'àmbit comunitari.

La participació activa d’AROMICS en els projectes europeus de R+D, així com la seva afiliació a les diferents plataformes europees permet a l'empresa:

  • Estar a l'avantguarda de la recerca europea.
  • Identificar, millorar i implantar noves tecnologies amb aplicació potencial en l'àrea de la salut (indústria i pràctica clínica).
  • Afavorir la transferència tecnològica.
  • Compartir els costos de la innovació col•laborant amb altres empreses farmacèutiques i biotecnològiques.

L'objectiu d'el projecte és desenvolupar un tractament innovador pel mesotelioma maligne, un càncer rar, agressiu i poc sensible directament relacionat amb l'exposició a l'asbest. L'objectiu general que persegueix el projecte inclou la realització d'estudis preclínics no regulatoris sol·licitats per a la realització d'un assaig clínic en pacients.

METACAN té com a objectiu comprendre com el metabolisme cel·lular pot interferir amb el creixement del tumor, centrant-se també en les interaccions entre el càncer i les cèl·lules immunitàries. Els coneixements adquirits serviran de plataforma per al descobriment de fàrmacs i la millora en el diagnòstic que tenen com a objectiu terapèutic el metabolisme, la inflamació o les respostes immunitàries per al tractament d'una varietat de càncers.

El projecte AMMIC es centra en la implementació d'una plataforma de descobriment i desenvolupament de fàrmacs, des de les primeres etapes fins als assaigs clínics, per accelerar el descobriment de medicaments per a malalties rares (els anomenats medicaments orfes). Altres aspectes com la genòmica, epigenòmica, transcriptòmica i biòpsies líquides també s'aborden dins del projecte, per tal de millorar el diagnòstic i el maneig de les malalties rares, amb especial atenció a les malalties oncològiques pediàtriques.