Diagnòstic

La cartera de productes de diagnòstic  d'AROMICS es centra en el desenvolupament de noves plataformes d'anàlisi (basades en biosensors) per a detectar diferents tipus de biomolècules (àcids nucleics, hormones, proteïnes o bactèries) rellevants per la salut humana i animal.

Els productes han estat desenvolupats mitjançant projecte de R&D en col·laboració amb diferents Pimes i centres tecnològics i de recerca europeus amb l'objectiu de desenvolupar noves eines de diagnòstic. Els desenvolupaments han sigut finançats parcialment amb el suport de diferents instruments a la R+D de la Unió Europea i també a nivell nacional, regional i privat. Diagnostic Pipeline